Số liệu hoạt động

Chứng kiến lịch sử phát triển của chúng tôi

Tăng trưởng về số lượng người dùng trong 5 năm qua

Từ năm 2016 đến năm 2020, tổng số người dùng trên nền tảng của chúng tôi đã tăng gần 4 lần

Tiền tặng thưởng hàng tháng

Từ năm 2016 đến năm 2020, tổng số tiền tặng thưởng hàng tháng tăng gần 6 lần

Tổng số tiền được rút ra mỗi tháng

Trong năm 2020, tổng số tiền được rút từ sàn giao dịch của chúng tôi tăng 3.6 lần so với năm 2016

Chúng tôi nhận được lời khen từ các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới

Bắt đầu trải nghiệm miễn phí

Mở tài khoản demo Mở tài khoản thật