Loại tài khoản

Cấp tài khoản khác nhau, thì được hưởng đặc quyền giao dịch khác nhau

Loại tài khoản Tài khoản Mini
Ưu đãi loại tài khoản • Thích hợp cho những nhà đầu tư mới, vốn đầu vào thấp.
• Trải nghiệm dịch vụ hướng dẫn giao dịch trên phần mềm miễn phí
Vốn nạp tối thiểu $50
Khối lượng giao dịch -
Số lượng đơn tối đa 50đơn
Số lot giao dịch tối thiểu 0.01lot
Độ lệch tối thiểu (Ngoại hối) 1.5
Mức đòn bẩy giao dịch 1-500
Quản lý khách hàng cá nhận -
Quà tặng sinh nhật -
Hướng dẫn giao dịch
Đánh giá chu kỳ 1 tháng
Thời gian đánh giá Ngày đầu tiên của tháng
Loại tài khoản Tài khoản tiêu chuẩn
Ưu đãi loại tài khoản • Thích hợp cho những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm.
• Nhận được ưu đãi đặt biệt giảm 25% phi chênh lệch.
• Dịch vụ CSKH cá nhân và nhiều hoạt động ưu đãi khác.
Vốn nạp tối thiểu $200
Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch trong tháng≥1 lot
Số lượng đơn tối đa 100đơn
Số lot giao dịch tối thiểu 0.01lot
Độ lệch tối thiểu (Ngoại hối) 1.1
Mức đòn bẩy giao dịch 1-500
Quản lý khách hàng cá nhận -
Quà tặng sinh nhật -
Hướng dẫn giao dịch
Đánh giá chu kỳ 1 tháng
Thời gian đánh giá Ngày đầu tiên của tháng
Loại tài khoản Tài khoản VIP
Ưu đãi loại tài khoản • Thích hợp với những nhà đầu tư vốn cao, có nhiều kinh nghiệm giao dịch.
• Nhận mức ưu đãi dặt biệt, giảm đến 40% phí chênh lệch.
• Dịch vụ CSKH đặt biệt và nhận được nhiều mức đãi ngộ khác.
Vốn nạp tối thiểu $2,000
Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch trong tháng ≥ 50 lot
Số lượng đơn tối đa 100đơn
Số lot giao dịch tối thiểu 0.01lot
Độ lệch tối thiểu (Ngoại hối) 0.9
Mức đòn bẩy giao dịch 1-500
Quản lý khách hàng cá nhận
Quà tặng sinh nhật 20 USD
Hướng dẫn giao dịch
Đánh giá chu kỳ 1 tháng
Thời gian đánh giá Ngày đầu tiên của tháng

Note:

1.On the first day of each month, the platform will evaluate and upgrade the account level based on the customer's deposit amount or transaction volume last month.
2.If you have any questions about the assessment account level, you can contact our online customer service for consultation.

Bắt đầu trải nghiệm miễn phí

Mở tài khoản demo Mở tài khoản thật